LEKOVI

  • Lek za sinuse (frontalne i čeone)
  • Zglobove (voda, bol i otok)
  • Meniskus
  • Masnoća u krvi
  • Obloge protiv reumatskih bolova